Угода користувача

Реєструючись в особистому кабінеті на сайті Комуналка, Користувач підтверджує ознайомлення з умовами користування сайтом, основними правами та обов’язками Користувача, приймає ці умови, дає свою згоду на обробку персональних даних та використання персональних даних підприємством ГЕРЦ в своїй безпосередній діяльності, в т. ч. в рекламно-маркетингових цілях (надання користувачу послуг з SMS/Viber інформування, або інформування за допомогою поштового зв’язку та надсилання електронних листів на електронну пошту Користувача).

 

Розділ 1: Обробка персональних даних

База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;
Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1. Права суб'єкта персональних даних (Користувача):

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
2. Суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2. Обов’язки Користувача сайту:

Користувач зобов'язується не використовувати сервіси Комуналка для:
1) збору, зберігання і обробки персональних даних інших користувачів;
2) видачі себе за іншу особу або представника підприємства, установи, організації без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників ГЕРЦ, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
3) завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законодавством або інших договірних відносин;
4) завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютера або телекомунікаційного обладнання;
5) завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;
6) здійснення іншої протизаконної діяльності, що порушує права і зачіпає інтереси третіх осіб і вводить в оману інших користувачів мережі Інтернет. Користувач самостійно несе всю відповідальність за зазначені в цьому пункті дії і зобов'язується відшкодувати Адміністратору всі витрати, які він поніс у зв'язку з такими діями користувача.

 

Розділ 2: Угода Користувача

1. Предмет
Вітаємо на сайті Комуналка, який пропонує свої послуги (служби) на умовах, що є предметом цієї Угоди Користувача (Угода). Угода може бути змінена ГЕРЦ без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

2. Опис послуг
Комуналка пропонує Користувачам доступ до широкого спектру онлайнових служб, включаючи перегляд інформації про заборгованості і нарахування в розрізі комунальних послуг, інформації по штрафам за порушення Правил дорожнього руху, і т. п. Всі існуючі на даний момент служби, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом цієї Угоди. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі служби надаються «як є» і що не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будь-якої персональної інформації. Для того щоб скористатися службами Комуналка, необхідно мати комп'ютер і доступ в Інтернет (WWW). Всі питання придбання прав доступу в Мережу, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію Угоди.

3. Зобов'язання Користувача
Для того щоб скористатися службами Комуналка, Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі Реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або є серйозні підстави вважати, що надана Вами інформація невірна, неповна або неточна, реєстрацію Користувача буде призупинено або скасувати Користувачу реєстрацію і відмовити Користувачу у використанні своїх служб (або їх частин).

4. Реєстрація Користувача, пароль і безпека
По завершенні процесу реєстрації Користувач отримає логін і пароль для доступу до персоналізованої частини служб Комуналка. Користувач несе відповідальність за безпеку власного логіну і паролю, а також за все, що буде зроблено на Комуналка під Логіном та паролем Користувача. Комуналка має право заборонити використання певних логінів і / або вилучити їх з обігу. Користувач погоджується з зобов'язанням негайно повідомити Комуналка про будь-які випадки неавторизованого (дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача і/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи зі службами Комуналка. Комуналка не відповідає за можливу втрату або псування даних, яке може статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

5. Поведінка зареєстрованого користувача
Користувач погоджується не використовувати служби Комуналка для:
• Видавання себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітника Комуналка, за модераторів форумів, за власника сайту, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
• Умисного порушення місцевого, українського законодавства або норм міжнародного права;
• Збору і зберігання персональних даних інших осіб;
• Порушення нормальної роботи веб-сайту Комуналка;
• Застосування будь-яких форм і способів незаконного представництва інших осіб в Мережі;
• Сприяння діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою.

6. Право користування реєстрацією на Комуналка
Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-якої частини служб Комуналка, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Користувачу адміністрацією Комуналка. Зареєструвавшись на сайті Комуналка, Користувач отримує непередаване право користуватися своєю реєстрацією (логіном і паролем) для доступу до служб Комуналка. Користувач не має права передавати свою реєстрацію (логін і пароль) третій особі, а також не має права отримувати його від третьої особи інакше, ніж з письмової згоди Комуналка. Комуналка не несе ніякої відповідальності ні за якими договорами між Користувачем та третіми особами.

7. Загальні положення про використання та зберіганні
Користувач визнає, що Комуналка може встановлювати обмеження у використанні служб, в тому числі: обмеження кількості додавання об'єктів в особистому кабінеті, обмеження обсягу інформації (яку можно переглянути) і т.п. Комуналка може заборонити автоматичне звернення до своїх служб, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, спаму). Комуналка на свій розсуд може перестати підтримувати зв'язність з мережами, такими, що порушують принципи взаємодії. Адміністрація Комуналка може посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення. Комуналка не несе відповідальності ні за які затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або втрату будь-якої персональної інформації. Користувач також визнає, що Комуналка може поміняти правила і обмеження в будь-який час, з або без попереднього повідомлення.

Створення технічних умов для забезпечення захисту персональних даних в особистих кабінетах користувачів відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням вимог до Комплексної системи захисту інформації здійснюється ТОВ «ГЕРЦ» (ідентифікаційний код 30587514). ТОВ «ГЕРЦ» самостійно визначає доменні імена для розміщення особистих кабінетів користувачів. ТОВ «ГЕРЦ» для виконання умов даного Договору, збирає, обробляє, зберігає та використовує персональні дані розміщені в особистих кабінетах користувачів, згоду на збір та обробку яких було надано користувачами кабінетів при створенні облікових записів.

8. Посилання
Портал Комуналка може містити посилання на інші ресурси. Користувач визнає і погоджується з тим, що Комуналка не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням змісту цих ресурсів.

9. Права власності
Користувач визнає і погоджується з тим, що служби Комуналка та всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять конфіденційну інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими українськими і міжнародними законами, а зміст, що надається Користувачу в процесі використання служб, захищений авторськими правами, торговими марками, патентами, що зокрема належать ТОВ «ГЕРЦ». Крім випадків, спеціально обумовлених або його рекламодавцями, Користувач погоджується не змінювати, не продавати, не поширювати цей зміст і програми, цілком або частинами.

10. Звільнення від відповідальності
Користувач розуміє і погоджується з наступним:
• використовувати служби Комуналка на власний ризик. Служби надаються «як є». Комуналка не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність служби меті Користувача;
• Комуналка не гарантує, що: служби будуть відповідати вимогам Користувача; служби будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням служб, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманого з використанням служб, буде відповідати Вашим очікуванням;
• Комуналка не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання або неможливості використання служби; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; або поведінку будь-якої третьої особи в службах;

11. Загальна інформація
11.1. Угода є юридично зобов'язуючим договором між Користувачем і Комуналка та регламентує використання Користувачем служб Комуналка .
11.2. Користувач і Комуналка погоджуєтеся на те, що всі можливі суперечки з приводу Угоди будуть вирішуватися за нормами українського права.
11.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках Угоди, норми про захист прав споживачів не можуть бути до нього застосовними. У разі якщо Угоді буде надано платний характер, в нього будуть внесені відповідні зміни з метою дотримання зазначених норм.
11.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Комуналка агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
11.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або окремих положень Угоди такими, що не підлягають примусовому виконанню - не тягне визнання усієї Угоди недійсною або недійсними - інших положень Угоди.
11.6. Бездіяльність з боку Комуналка в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Комуналка права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Комуналка від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень .

 

Розділ 3: Конфіденційність інформації

Згідно Закону України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02 жовтня 1992 року, Конфіденційною інформацією є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Умови конфіденційності поширюється на всю ту інформацію, яку ресурс Комуналка може отримати про Користувача під час його перебування на сайті і яка в принципі може бути співвіднесена з даним конкретним Користувачем.
Отримання і використання персональної інформації.
Комуналка отримує персональну інформацію про Користувача в наступних випадках: підчас реєстрації на сайті; підчас користування деякими службами або продуктами Комуналка; підчас користування сайтом Комуналка .
Підчас реєстрації на сайті Комуналка, необхідно вказати ім'я та прізвище Користувача, його адресу, дату народження, а також ряд додаткових (необов'язкових) даних. Всі ці дані можуть знадобитися для відновлення доступу Користувача в разі втрати пароля.
Комуналка автоматично отримує і записує в серверні логи технічну інформацію з браузера Користувача: IP адресу, cookie і адресу запитуваної сторінки. Комуналка також запитує адресу електронної пошти (e-mail), яка потрібна для швидкого і безпечного відновлення пароля або для того, щоб адміністрація Комуналка могла зв'язатися з Користувачем в екстрених випадках.
Використання і розкриття персональної інформації.
Комуналка нікому не продає і не розголошує персональну інформацію про Користувачів.
Комуналка вправі передати персональну інформацію про Користувача третім особам тільки в наступних випадках: Користувач виявив бажання розкрити цю інформацію (без якого Користувач не можете скористатися бажаним продуктом або послугою); цього вимагає українське або міжнародне законодавство і/або органи влади з дотриманням законної процедури;
Комуналка може записувати cookies на комп'ютер користувача і згодом використовувати їх.
Комуналка надає Користувачам можливість змінити свою персональну інформацію або персональні налаштування в будь-який момент.
Користувач може видалити свої персональні дані, скориставшись опцією «Видалити обліковий запис в системі» або опцією «Змінити персональні дані» в облікового запису.
Доступ до особистої інформації про користувача Комуналка або його персональним налаштувань захищений паролем.
Комуналка може вносити зміни до Угоди про конфіденційність інформації. Якщо відбуваються суттєві зміни, Комуналка зобов'язується повідомляти про них своїм користувачам.

 
Розділ 4: Публічна оферта

Публічний договір про надання фінансових послуг з переказу коштів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕРЦ» (далі – Фінансова компанія), в особі Директора Сушкіної Ганни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КОРИСТУВАЧ, разом іменуються – Сторони , а кожний окремо – Сторона , уклали даний Публічний договір про надання фінансових послуг з переказу коштів (далі за текстом – Договір ) про нижченаведене.

ВИЗНАЧЕННЯ:
електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ) - платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ;
Користувач – фізична особа, яка використовує веб-сайт для здійснення переказу коштів на користь Отримувача;
Отримувач – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа (у випадку «переказу з картки на картку» чи випадку повернення грошових коштів на свій ЕПЗ), на рахунок якої здійснюється переказ грошових коштів;
платіж – грошові кошти, що сплачуються на користь Отримувача в готівковій або безготівковій формі;
переказ коштів – рух певної суми грошових коштів з метою їх зарахування на поточний рахунок Отримувача;
веб-сайт (komunalka.ua) – сукупність взаємопов'язаних статичних і динамічних сторінок, що містять текстові дані, зображення, відео і іншу цифрову інформацію, об'єднана під однією адресою (доменним ім'ям або IP-адресою) в мережі Інтернет, призначений для здійснення операцій з переказу коштів в мережі Інтернет.
• всі інші терміни, зазначені у цьому Договорі вживаються у значеннях наведених у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – Закон), інших нормативно-правових актах законодавства, правилах платіжних систем.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір регулює відносини між Фінансовою компанією та Користувачем щодо надання останньому фінансових послуг з переказу коштів. Умови даного Договору є однаковими для всіх Користувачів.
1.2. Договір є публічною пропозицією (офертою) Фінансової компанії до невизначеного кола Користувачів стосовно укладення Договору. Приєднання Користувача до Договору відбувається в цілому, Користувач не може запропонувати Фінансовій компанії свої умови Договору.
1.3. Офіційне оприлюднення Договору з метою ознайомлення Користувачів з його змістом здійснюється Фінансовою компанією шляхом розміщення тексту Договору на веб-сайті Комуналка, у мобільному додатку «Комуналка», або інших ресурсах, що забезпечують відповідну функціональність.
1.4. Приєднання Користувача до Договору здійснюється шляхом акцепту Договору.
1.5. Факт здійснення акцепту Договору розглядається Сторонами як прийняття Користувачем пропозиції Фінансової компанії укласти Договір. Здійсненням акцепту Договору Користувач підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до Договору.
1.6. Акцептування Договору здійснюється Користувачем шляхом вчинення однієї будь-якої або сукупності наступних дій:
• реєстрація у якості Користувача через веб-сайт або мобільний додаток (проходженням процедури реєстрації Користувач підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю та приймає умови Договору);
• ініціювання Користувачем операції з переказу коштів на веб-сайті або мобільному додатку.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Фінансова компанія з ініціативи Користувача здійснює переказ коштів Користувача на користь Отримувача у повній відповідності до Закону, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України та власних внутрішніх правил. Фінансова компанія здійснює переказ коштів, ініційованих у безготівковій формі Користувачем із використанням ЕПЗ, на користь юридичної особи або ФОП або фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок, відкритий у будь-якому банку України;
2.3. За цим Договором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕРЦ», відповідно до отриманих дозволів та ліцензій, здійснює виключний вид діяльності – прийом платежів та переказ коштів. Фінансова компанія не здійснює послуг, що надаються Отримувачем платежу Користувачу. Правовідносини, що виникають між Користувачем та Отримувачем платежу, виникають, змінюються та припиняються виключно між Користувачем та Отримувачем платежу.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. На встановлених даним Договором умовах Фінансова компанія виконує доручення Користувача щодо здійснення операції з переказу безготівкових коштів, ініційованого із застосуванням ЕПЗ, а Користувач зобов’язується оплатити надані Фінансовою компанією послуги.
3.2. Фінансова компанія до початку проведення операції з переказу коштів доводить до відома Користувача інформацію про розмір належної Фінансовій компанії комісійної винагороди за надання фінансової послуги з переказу коштів, інші істотні умови надання фінансових послуг з переказу коштів.
3.3. Користувач, для отримання послуги за цим Договором, заповнює необхідний запит за формою наведеною на сайті або платіжному додатку, що є дорученням Користувача поданим Фінансовій компанії щодо здійснення операції з переказу коштів за параметрами, що містяться у такому дорученні, з урахуванням належної Фінансовій компанії комісійної винагороди.
3.4. Відповідальність за правильність параметрів, що містяться у дорученні несе Платник, яким було вчинено підтвердження доручення щодо здійснення операції з переказу коштів за вибраними параметрами. Фінансова компанія не несе відповідальності за помилки, допущені Користувачем при формуванні доручення, в т.ч. за ті, що призвели до виконання доручення Користувача щодо переказу коштів у некоректному розмірі або за некоректними реквізитами. У зазначених випадках фінансова послуга вважається наданою Користувачу належним чином і в повній відповідності із умовами Договору. Користувач та Отримувач мають самостійно врегулювати подальші взаєморозрахунки без участі Фінансової компанії.
3.5. За результатом проведення операції з переказу коштів, Фінансова компанія засобами апаратно-програмного комплексу Фінансової компанії формує відповідне підтвердження, яке надається Користувачу, за його вимогою, у електронному вигляді за допомогою дистанційних засобів зв’язку, обраних Користувачем, як-то, але не виключно: шляхом відображення у відповідному інтерфейсі Сайту, мобільного додатку, інших ресурсів, що забезпечують відповідну функціональність, направлення на електронну адресу, інформування за допомогою месенджерів тощо.
3.6. Фінансова компанія виконує переказ коштів на користь Отримувача у строк не більше трьох операційних банківських днів з моменту ініціювання Платником переказу, якщо інший строк не узгоджений у відповідній угоді між Фінансовою компанією та Користувачем.
3.7. Користування послугами Фінансової компанії, є згодою Користувача на оплату комісійної винагороди та підтвердження доведення до його відому усіх істотних умов надання фінансових послуг з переказу коштів, у тому числі інформації передбаченої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» .

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ

4.1. Фінансова компанія має право:
4.1.1. Відмовити Користувачу в наданні фінансових послуг в наступних випадках:
• ненадання Користувачем передбачених законодавством відомостей та/або необхідних документів.
• виявлення в ініційованих Користувачем операціях, ознак операції, що носить шахрайський характер, або несе репутаційні ризики для Фінансової компанії.
• у випадках та в порядку визначеними Законом України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення .
4.1.2. Вводити будь-які інші обмеження пов’язані зі зменшенням ризиків здійснення незаконних операцій в результаті надання фінансових послуг.
4.1.3. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до визначених умов.
4.1.4. Залучати, та укладати з третіми особа договори, які не заборонені діючим законодавством, з метою виконання Фінансовою компанією покладених на неї функцій за цим Договором.
4.1.5. вносити зміни до Договору шляхом розміщення оновленої редакції Договору на Сайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність.

4.2. Фінансова компанія зобов’язана.
4.2.1. Надавати Користувачам фінансові послуги з переказу коштів у повній відповідності до приписів чинного законодавства України.
4.2.2. Перед початком проведення операції з переказу коштів надавати Користувачу інформацію стосовно розміру належної Фінансовій компанії комісійної винагороди та інших істотних умов надання фінансових послуг з переказу коштів, у тому числі інформацію передбачену ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» .
4.2.3. За результатом надання фінансових послуг з переказу коштів надавати Користувачу, за його вимогою, відповідне підтвердження проведеної операції у електронному вигляді за допомогою дистанційних засобів зв’язку, обраних Користувачем.
4.2.4. Забезпечувати належне зберігання отриманої від Користувача під час виконання цього Договору інформації, у тому числі персональних даних.
4.2.5. Вживати заходів щодо забезпечення захисту інформації при виконанні переказу коштів у повній відповідності до приписів чинного законодавства України.
4.2.6. Забезпечити інформаційну підтримку Користувачів щодо умов та порядку надання фінансових послуг за допомогою служби підтримки з використанням засобів зв’язку та згідно графіку наведених на Сайті. При цьому, Фінансова компанія залишає за собою право відмовити Користувачу у наданні інформаційної підтримки у випадку некоректної поведінки Користувача або наявності інших ознак, що свідчать про зловживання Користувача.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право.
5.1.1. Відмовитись від цього Договору на будь-якому етапі надання послуг, але до моменту завершення здійснення ініціювання переказу коштів з власної картки.
5.1.2. Звертатися до Фінансової компанії за отриманням роз’яснень з питань надання фінансових послуг з переказу коштів.
5.2. Користувач зобов’язаний.
5.2.1. При здійсненні операцій дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
5.2.2. Здійснювати оплату комісійної винагороди Фінансової компанії за надання фінансових послуг з переказу коштів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Фінансова компанія несе перед Користувачем відповідальність пов’язану з належним виконанням переказу коштів у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
6.2. Користувач несе відповідальність за достовірність вказаних ним параметрів, на підставі яких формується доручення, за яким здійснюється цей переказ у відповідності до приписів чинного законодавства України.
6.3. У випадку визнання банківськими установами або відповідними платіжними організаціями операцій з переказу коштів здійснених Фінансовою компанією при наданні Користувачу фінансових послуг у визначеному даним Договором порядку, такою, що носить ознаки шахрайської або недійсної операції, Користувач зобов’язується відшкодувати Фінансовій компанії усі збитки, а також штрафні санкції, що будуть застосовані до Фінансової компанії за результатом виконання даного Договору. Сторони цим погоджуються, що достатнім підтвердженням шахрайського характеру та/або недійсності проведених операцій, є одержані Фінансовою компанією в будь-якому вигляді (у тому числі в електронному вигляді) заяви/повідомлення/підтвердження банківських установ або МПС, а підтвердженням понесених Фінансовою компанією збитків є відповідні розрахункові або первинні документи, що свідчать про сплату або утримання відповідних сум за такими шахрайськими та/або недійсними операціями.

7. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

7.1. Фінансова компанія та Користувач засвідчують однакове розуміння ними умов Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить ознак фіктивного або удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а також під впливом обману чи збігу тяжких обставин.
7.2. Шляхом приєднання до Договору Користувач заявляє та гарантує наступне:
• користувач має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання Договору;
• користувач виконав усі дії, необхідні для укладення та виконання Договору, а також виконання своїх обов’язків за Договором;
• прийняття умов Договору (приєднання до нього) Користувачем у спосіб, визначений Договором, є повним і беззастережним та означає згоду Користувача зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. Усі спори між Сторонами цього Договору, що виникають з приводу укладення, виконання та (або) розірвання цього Договору, вирішуються Сторонами у відповідності до приписів чинного законодавства України.
8.2. Фінансова компанія цим заявляє та гарантує, що будь яка скарга або претензія Користувача як то усна чи письмова, що може виникнути з цього Договору, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняти всі та будь які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Користувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.
8.3. В разі недосягнення згоди Сторін, спір підлягає передачі на розгляд суду, відповідно до положень чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо доведе, що єдиною безпосередньою причиною такого невиконання є форс-мажор.
9.2. До подій форс-мажору, зокрема, належить війна, військові дії, незалежно від факту оголошення війни, вторгнення, бунт, повстання, громадянське заворушення, терористичний акт, пожежа, стихійні лиха, дії органів державної влади, які обмежують або унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором, або інша подібна подія, що знаходиться поза контролем сторони (далі – Форс-мажор ).
9.3. Сторона, яка перебуває під впливом Форс-мажору, зобов’язана вживати всіх розумних та здійсненних заходів для зменшення негативного впливу Форс-мажору на виконання Договору такою Стороною.
9.4. Факти існування та тривалості Форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини Форс-мажору відповідно до законодавства України, в тому числі, але не виключно, Торгово-промислової палати України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з дня приєднання Користувача до Договору, мінімальний строк дії Договору не визначається та не встановлюється - Договір діє протягом невизначеного строку.
10.2. Порядок внесення змін до Договору:
10.2.1. Фінансова компанія має право ініціювати зміни Договору шляхом розміщення оновленої редакції Договору на Сайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність;
10.2.2. Розміщення оновленої редакції Договору на Сайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, є належним виконанням Фінансовою компанією обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Користувача про зміни до Договору. Приєднуючись до Договору, Користувач таким чином висловлює свою згоду з тим, що внесення Фінансовою компанією змін Договору не є односторонньою зміною Договору, не порушує прав і законних інтересів Користувача, не має своїм наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду Користувача;
10.2.3. Зміни до Договору вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення) на Сайті мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, якщо інший строк вступу в силу не визначений додатково при їх публікації;
10.2.4. При незгоді Користувача зі змінами умов цього Договору, Користувач повинен припинити користування послугами Фінансової компанії.
10.3. Порядок розірвання Договору:
10.3.1. Договір може бути розірвано в наступних випадках:
• шляхом видалення Користувачем свого облікового запису;
• за ініціативою Фінансової компанії в односторонньому порядку.
• у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
10.3.2. У разі дострокового припинення цього Договору Фінансова компанія зобов’язана розмістити на Сайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність заяву Фінансової компанії про припинення дії Договору незалежно від підстав розірвання Договору.
10.3.3. Договір вважається розірваним з моменту (дати) розміщення на Cайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, заяви Фінансової компанії про його розірвання.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними та Користувач погоджується з ним.
11.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
11.3. З метою дотримання Закону України Про захист персональних даних Користувач, приєднанням до Договору, підтверджує надання Фінансовій компанії беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачений законодавством України, що передбачає у тому числі, але не виключно: отримання Користувачем від Фінансової компанії SMS-повідомлень, дзвінків, електронних листів, повідомлень на Сайті, мобільному додатку, інших ресурсах, що забезпечують відповідну функціональність, а також запис голосового повідомлення/заяви Користувача у разі звернення до служби підтримки тощо.
До переліку персональних даних Користувача відносяться такі відомості:
• реквізити електронного платіжного засобу;
• історія усіх транзакцій з переказу коштів;
• IP-адреси;
• контактні дані: номер мобільного телефону, адреса електронної пошти;
• ім’я Користувача та будь-яка додаткова інформація відображена Користувачем за власною ініціативою при ініціюванні операції з переказу коштів у апаратно-програмному середовищі на Сайті, мобільному додатку, або інших ресурсах, що забезпечують відповідну функціональність.
У вказаному переліку відсутні чутливі дані (дані, які стосуються персональних даних, що розкривають расове або етнічне походження, політичні погляди, релігійні або філософські переконання або членство в профспілках, генетичні дані, біометричні дані з метою однозначної ідентифікації фізичної особи, дані, які стосуються здоров’я або дані, що стосуються статевої життя або сексуальної орієнтації фізичної особи).
11.4. Шляхом приєднання до Договору, Користувач підтверджує, що надає Фінансовій компанії безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Фінансова компанія має право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Користувача, у наступних випадках та наступним особам:
• банку та іншим юридичним особам у разі, якщо відповідна інформація за Договором, є необхідною для забезпечення Фінансовою компанією виконання своїх обов’язків за цим Договором, а також здійснення Фінансовою компанією фінансових чи інших операцій в ході своєї звичайної діяльності, а також у випадку, якщо вказані особи надають Фінансовій компанії послуги, пов’язані з основною діяльністю Фінансової компанії та повинні бути обізнаними з інформацією, що стосується діяльності Фінансової компанії за Договором;
• органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим установам, органам та організаціям, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Фінансової компанії, на підставі їх офіційного запиту та/або в процесі здійснення перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Фінансової компанії.
11.5. Інформація, яка підлягає розкриттю відповідно до умов цього Договору, розкривається (передається) Фінансовою компанією в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

12. РЕКВІЗИТИ ТОВ «ФК «ГЕРЦ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕРЦ»
Юридична/поштова адреса: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 2А
Код ЄДРПОУ 39763909,
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Директор Ганна Володимирівна Сушкіна